หจก.นายแคต การช่าง NKLP ยินดีให้บริการ

งานรับเหมา งานโยธา งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งานติดตั้งเครน รื้อย้ายเครน ติดตั้งลิฟท์อุตสาหกรรม

ยินดีให้คำปรีกษา และรับจ้างควบคุมงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายแคต การช่าง
เลขที่ 59 หมู่ที่ 15 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110