Jag erbjuder dig en personligt utformad kostrådgivning som utgår ifrån just dina behov och förutsättningar.
Genom kostrådgivningen får du ökad kunskap och förståelse kring hur dina nuvarande kost- och matvanor och din livsstil påverkar din hälsa.
Du får tillgång till metoder och verktyg för att kunna uppnå dina uppsatta mål.
Jag vägleder dig till en sund, medveten och hållbar kosthållning som fungerar för dig långsiktigt.