รับเหมาเหมาถมดิน
ส่งดิน ดินดาน ดินเปรียก
หิน หินคลุก
เครื่องจักรให้เช่าทั้งรายวัน - รายเดือน