ក្លឹបហាត់ប្រាណ កូឡូជីម avatar

ក្លឹបហាត់ប្រាណ កូឡូជីម

មានទីតាំងនៅ ផ្លូវជាតិលេខ៣ បុរីពិភពថ្មីគំរោង១ ផ្ទះលេខ២៨៤ ទល់មុខសួនធំក្នុងបុរី

ហាត់ប្រាណបាន ទាំងសុខភាពល្អ និង រាងកាយមាំមួន ស្រស់ស្អាត សង្ហា!