Caruso's Ginkgo 10000

Oz Heath Care's image

Caruso’s Ginkgo 10.000 Chỉ định Sức khỏe:

• Cải thiện khả năng nhớ lại
• Tăng hiệu suất nhận thức
• Giúp cải thiện và tăng khả năng tập trung
• Tăng cường và cải thiện trí nhớ ngắn hạn
• Hỗ trợ tinh thần tập trung & minh mẫn
• Thúc đẩy lưu thông máu khỏe mạnh